O nama

BPRG je nezavisna, nepristrasna ekspertska organizacija (tink-tenk) posvećena davanju doprinosa u izgradnji države i društvene harmonije na Kosovu i posredovanju u državnom pomirenju na Kosovu i miru na Zapadnom Balkanu. Konačni cilj je da se istraživanjima zasnovanim na dokazima, analizom, zagovaranjem, dijalogom o politikama i ekspertizom region približi EU. Balkanska grupa je osnovana 2013. kao naslednica rada koji je pokrenula Međunarodna krizna grupa (MKG). Naša strateška orijentacija pokriva ključne izazove u procesu izgradnje države na Kosovu, što predstavlja ogroman zadatak za kosovsko društvo. Posvećeni smo pružanju podrške za ciljeve boljeg funkcionisanja institucija, demokratske konsolidacije, integracije manjina, rešavanja sporova među susedima i napredovanju u EU agendi. Sav naš rad je zasnovan na obimnom terenskom istraživanju koje sprovodi naše osoblje, zajedno sa intervjuima domaćih i inostranih lidera, što je našem osoblju omogućilo da uspostavi široku mrežu kontakata na Zapadnom Balkanu.

MISIJA

Uticaj na promene politika kojima će se podržati demokratska konsolidacija i društvena kohezija na Zapadnom Balkanu.

VIZIJA

Prosperitetan region u kojem društva oblikuju politike koje su dirigovane evropskim vrednostima

PRISTUP

Nudimo nepristrasnu analizu politika i preporuke u kojima primenjujemo konvencionalne i inovativne pristupe preko visokokvalitetnih izveštaja, članaka sa aktuelnostima, pristupa inkluzivnog zagovaranja i efektivnog dijaloga o politikama.

Dijalog o politikama

Dijalog o politikama Promoviše unutrašnji dijalog na Kosovu, koheziju i agenda za pokretanje reformi.

Forum za politike

Forum za politike Zagovarački forum visokog nivoa ekspertskih organizacija posvećen unapređenju dijaloga između civilnog društva i institucija.

Grupa za zagovaranje Kosova i Srbije

Grupa za zagovaranje Kosova i Srbije Forum za prekograničnu saradnju civilnog društva koji ima za cilj komunikaciju, promovisanje i unapređenje dijaloga ka potpunoj normalizaciji između Kosova i Srbije, kao i njihovih društava.

Žene u politici

Žene u politici Promoviše osnaživanje žena i devojaka, njihovu bezbednost i inkluziju, a posvećen je jačanju uticaja kluba poslanica i pokrivanju celog Kosova.

Platforma za dijalog

Platforma za dijalog Promoviše proces dijaloga između Kosova i Srbije informisanjem šire javnosti i pokretanjem debate o sporazumima, koristima i izazovima dijaloga.

Mladi u politici

Mladi u politici Je izvršni program obuke za mlade koji su uključeni u javne politike, politiku, upravljanje i regionalnu saradnju. Program ima za cilj povećanje uključenja mladih i omladinskih foruma unutar političkih stranaka i preko ovog kanala.

Ekipa

 • Naim Rashiti

  Izvršni direktor i viši analitičar za Balkan
 • Marigona Rafuna

  Finansijski službenik
 • Arieta Dragusha

  Službenik za komunikacije
 • Granit Pacarada

  Administrator / IT
 • Nicasia Picciano

  Viši istraživač
 • Diona Grezda

  Službenik za politike / istraživač
 • Lorena Sekiraqa

  Istraživač
 • Shqipe Jashari Sekiraqa

  Istraživač
 • Arena Miftari

  Finansijski asistent
 • Ibrahim Salihi

  Pripravnik / Istraživač

Savetodavni odbor

 • Marko Prelec

 • Yvana Enzler

 • Peter Feith

 • Jon Greenwald

 • Mikra Krasniqi