O nama

Balkanska grupa za istraživanje politika (BPRG) je osnovana 2013. sa ciljem da doprinese konsolidaciji države, regionalnoj saradnji, miru i EU integracijama za Kosovo i zemlje Zapadnog Balkana. Postala je vodeća nevladina organizacija (NVO) sa značajnim uticajem na ključne promene politika, pozitivno utičući na stabilnost i funkcionisanje institucija, regionalnu saradnju i promociju reformi u vezi sa EU.

Misija

Uticaj na promenu politika kao podrška demokratskoj konsolidaciji i socijalnoj koheziji na Zapadnom Balkanu.

Vizija

Prosperitetan region u kojem društva oblikuju politike vođene evropskim vrednostima

Strateška orijentacija

  • Inkluzivna i odgovorna uprava
  • Regionalna saradnja i dobri susedski odnosi
  • EU integracije i promena politika

Savetodavni odbor

  • Marko Prelec
  • Yvana Enzler
  • Peter Feith
  • Jon Greenwald
  • Mikra Krasniqi

Naš Tim

Naim Rashiti
Executive Director and Senior Balkans Analyst

Francisco José García Martínez
Project Development Coordinator / Researcher 

Nora Deshishku
Project Officer / Researcher

Andi Emini
Junior Research Officer

Diona Grezda
Junior Research Officer

Vedat Shehu
Communication and Outreach Officer

Marigona Rafuna
Finance Assistant

Granit Paçarada
Administrator / IT

Festina Kabashi
Research Intern