Dogadaji

BPRG redovno organizuje i domaćin je širokog spektra događaja zagovaranja i kontakata sa javnošću kako bi podržala našu misiju kao istraživački centar. Ovi događaji uključuju radionice, treninge, seminare, konferencije, vebinare, sastanke u malim grupama i druge istraživačke događaje.

Inicijativa Balkanski dijalozi – Obezbeđivanje evropske budućnosti Zapadnog Balkana: Omogućavanje pozitivnog mira

“Mladi u politici: upravljanje i politički sistemi; Obuka o Javnim politikama i veštinama” 2023


"Ustav Kosova: Sveobuhvatni Pregled i Pravna Analiza" 15 Godišnjica kosovskog Ustava


“Mladi u politici: upravljanje i politički sistemi; Obuka o Javnim politikama i veštinama” 2022


Zdravlje na Kosovu: Emigracija lekara i zdravstvenih radnikaLansiranje platforme Policy Idea LabKonferencija „Kosovo u regionalnim inicijativama: izazovi i mogućnosti“


Lansiranje Platforme dialogu-info.com

Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More