Dogadaji

BPRG redovno organizuje i domaćin je širokog spektra događaja zagovaranja i kontakata sa javnošću kako bi podržala našu misiju kao istraživački centar. Ovi događaji uključuju radionice, treninge, seminare, konferencije, vebinare, sastanke u malim grupama i druge istraživačke događaje.

Inicijativa Balkanski dijalozi – Obezbeđivanje evropske budućnosti Zapadnog Balkana: Omogućavanje pozitivnog mira

“Mladi u politici: upravljanje i politički sistemi; Obuka o Javnim politikama i veštinama” 2023


"Ustav Kosova: Sveobuhvatni Pregled i Pravna Analiza" 15 Godišnjica kosovskog Ustava


“Mladi u politici: upravljanje i politički sistemi; Obuka o Javnim politikama i veštinama” 2022


Zdravlje na Kosovu: Emigracija lekara i zdravstvenih radnikaLansiranje platforme Policy Idea LabKonferencija „Kosovo u regionalnim inicijativama: izazovi i mogućnosti“


Lansiranje Platforme dialogu-info.com

Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: