Članci i mišljenja

Povratak poverenja u dijalog

Imer Mushkolaj Jedan od najvećih izazova za nastavak dijaloga između Kosova i Srbije ostaje vraćanje poverenja građana obe zemlje u proces. Teško je ubediti građane da će sklopljeni sporazumi...

Dijalog – izdvojen ili na istoj liniji sa drugim kosovskim prioritetima?!

Florentina Hajdari Hajra 14. februar je Kosovu doneo najveću promenu na političkoj sceni od posle rata i nesumnjivo je da je odraz ove promene i odnos koji će Kosovo...

Konačni sporazum između Kosova i Srbije treba da bude u skladu sa liberalnim zapadnim vrednostima

Visar Xhambazi Dijalog Kosovo-Srbija beleži deceniju, dok je zabeležen relativan napredak u poboljšanju života građana obe zemlje. Međutim, u dijalogu još ne uspeva da se pronađe put ka konačnom...

ZSO – “strašilo” ili obećavajuća prilika?

Igor Marković Potpisivanje Briselskog sporazuma 2013. godine ulilo je nadu ne samo u smislu rešavanja spora između Kosova i Srbije, već i omogućilo manevarski prostor za unapređenje međusobnih odnosa...

„Da li žene govore drugačijim glasom u kosovskoj politici?“

Loresa Statovci Zamislite da živite u zemlji u Jugoistočnoj Evropi sa brojem otprilike 1,8 miliona stanovnika. Ovo je zemlja u razvoju, post-konfliktna zemlja sa većinskim mladim stanovništvom (53% populacije...

The best (wo)man for the job [Najbolja žena(muškarac) za zadatak]

„Cilj većeg broja žena u politici nije da ima manje muškaraca u politici već da postoji društvo koje je ravnopravnije za sve“. Artmir Ibra       I        Kako bi...

„Uloga žena u zastupanju građana Republike Kosovo“

Ndriqim Imeri Kada pišete o ulozi i uticaju žena u zastupanju kosovskog naroda nemoguće je ne obuhvatiti i istorijsku perspektivu. Nažalost, ne samo u našem društvu već i širom...

Kosovo: Crisis Uninterrupted

Kosovo’s government of hope fell apart in the middle of the Covid-19 crisis. Elections or an LDK-led government will not resolve Kosovo’s growing challenges. The crisis will continue for...