Oops...
Slider with alias slider-1-11 not found.

EVENTS


Balkans Policy Research Group (BPRG) organizes and hosts different advocacy and outreach events, including workshops, training, seminars, conferences, webinars, small group meetings, and other research events.

“Promovimi i zërave të fuqishëm, rritja e rolit të shoqërisë civile dhe mbështetja e mundësive të reja për normalizimin e marrëdhënieve”

“Kosova në iniciativat rajonale: sfidat dhe mundësitë”“Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike”“Promovimi i zërave të fuqishëm, rritja e rolit të shoqërisë civile dhe mbështetja e mundësive të reja për normalizimin e marrëdhënieve”

“Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike”“Kosova në iniciativat rajonale: sfidat dhe mundësitë”“Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike”

Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More