Date
26.9.22 - 30.9.22
Time
15:00 - 18:00
Location
AUK - RIT

Program obuke “Mladi u politici: Upravljanje i Politički sistem” ima za cilj obuku i izgradnju kapaciteta mladih ljudi koji su aktivni u političkim strankama na Kosovu u oblastima kao što su vladavina prava, javna politika, dobro upravljanje, ekonomski razvoj i socijalne politike, obrazovne politike, regionalna saradnja, itd. Okupljanjem mladih svih političkih partija, ovaj program će poslužiti kao platforma za opremanje ove grupe znanjem u gore navedenim specifičnim oblastima koje će dobro služiti u njihovom svakodnevnom radu i osnažiti ih unutar političkog subjekta kojem pripadaju. Odabranim učesnicima koji će prisustvovati obuci biće obezbeđen sertifikat o programu.

Previous Lansiranje platforme dialogu-info.comQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More