Date
15.12.22 - 15.5.23
Time
09:00 - 14:00
Location
Orion Conference Center, Prishtinë

Grupi për Ballkan do të organizojë tryezën me temë Shëndetësia në Kosovë: Emigrimi i mjekëve dhe punëtorëve shëndetësor, ku do të prezantohet hulumtimi me të njejtën temë. Të ftuar në këtë tryezë janë zyrtarë nga Ministria e Shëndetësisë, Oda e Mjekeve, Oda e Infermiereve, Federata e Sindikatës së Shëndetësisë së Kosovës, Departamenti për Azil dhe Migracion në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe Agjencia e Statistikave të Kosovës.

Previous “Të Rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike; Trajnim për Politika Publike dhe Shkathtësi” 2023Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More