Infografika

Žene u politici: Rodna (ne)ravnopravnost u politici i procesu donošenja odluka

Trend ne uključivanja žena na rukovodeće pozicije i nedovoljno uključivanje na predstavničke pozicije beleži porast, dok je posvećenost povećanju rodne ravnopravnosti u političkoj i javnoj sferi površna i minimalistička. U nastavku možete pronaći podatke koji ilustruju nejednakost muškaraca i žena na pozicijama moći.

Kosovo i izbori: šta se može poboljšati?

Izborna reforma na Kosovu odavno kasni. Nacionalni i lokalni izbori 2017. su uopšteno ocenjeni kao dobri, iako je bilo nekih nedostataka u upravljanju/rukovođenju izbora čime je oslabljen njihov opšti uspeh, poput velikog broja nevažećih glasova, delimičnog prebrojavanja glasačkih kutija koje je između ostalog donelo promenu rezultata, kasno potvrđivanje konačnih rezultata. Grafikoni ispod prikazuju nedostatke nacionalnih i lokalnih izbora 2017.

Asocijacija srpskih opština: Razumevanje sukobljenih perspektiva Albanaca i Srba

Sporazum o Udruženju/Zajednici opština sa srpskom većinom predstavlja osnovicu neslaganja dijaloga između Kosova i Srbije kojim posreduje EU. Kosovski Srbi su zajednica koja je najviše pogođena stvaranjem Zajednice srpskih opština, ali oni su istovremeno najviše marginalizovana grupa u Briselskom procesu. Istraživanje motivacije, zabrinutosti i želja Srba u vezi Zajednice je dugo zanemarivano, što je rezultiralo velikim nedostatkom informacija. Njihovi odgovori ispod predstavljaju kratku sliku šta Srbi u četiri opštine na severu misle o Zajednici.