Ljudska prava i osnovne slobode

Ljudska prava i osnovne slobode su ključne vrednosti EU ukorenjene u članu 2. Ugovora o Evropskoj uniji. Ova dimenzija se usredsređuje na sprovođenje ljudskih prava i osnovnih sloboda kroz primenu zakona, sprovođenje imovinskih prava, unapređenje rodne ravnopravnosti i zaštitu prava dece.

Nalazi pokazuju da Kosovo nije zabeležilo napredak u ljudskim pravima i osnovnim slobodama u 2021.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: