Aidan Heihr: Dialogu elitar – duhet të zhvillohet ndërmjet popujve; BE gjithmonë fajëson kosovarët, jo veten