AL

AL

EN

SR

US envoy tries to spark talks between Kosovo and Serbia

Mr Grenell is coming to “test if the parties are ready and if a deal is possible,” said Naim Rashiti, director of the Pristina-based Balkans Policy Research Group think-tank. “But there are few signs that Kosovo and Serbia are ready for this intense process and the big compromise the US expects both sides to make.” […]

Žene u politici: Rodna (ne)ravnopravnost u politici i procesu donošenja odluka

U cilju jačanja kosovske demokratije, u najnovijem članku Balkanske grupe „Žene u politici: rodna (ne)ravnopravnost u politici i odlučivanju“ se razmatra nepovoljan položaj žena i nedovoljna zastupljenost u politici i institucijama zemlje. U članku se identifikuju aspekti koji održavaju masivan jaz u rodnoj nejednakosti na Kosovu i iznose konkretne preporuke za poboljšanje rodne ravnopravnosti u […]

Konferencë ndërkombëtare për perspektivën dhe sfidat e Ballkanit Perëndimor

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) dhe Grupi Ballkanik për Hulumtime të Politikave (BPRG), sot mbajnë konferencën ndërkombëtare “Njëzet vite pas: Perspektivat dhe sfidat për Ballkanin Perëndimor”. Në mesin e një numri të gjerë të ekspertëve vendas dhe zyrtarëve qeveritarë, do marrin pjesë edhe një numër i madh panelistësh të shquar ndërkombëtarë, nga SHBA, […]

20 vite pas: Thaçi flet në Konferencën Ndërkombëtare për sfidat e Ballkanit Perëndimor

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS) dhe Grupi Ballkanik për Hulumtime të Politikave (BPRG) sot do të organizojnë Konferencën Ndërkombëtare: “Njëzet vite pas: Perspektivat dhe sfidat për Ballkanin Perëndimor”. Në mesin e një numri të gjerë të ekspertëve vendas dhe zyrtarëve qeveritarë, do marrin pjesë edhe një numër i madh panelistësh të shquar ndërkombëtarë […]