NGJARJET

BPRG organizon dhe zhvillon rregullisht ngjarje avokuese dhe informuese për të mbështetur publikimet dhe rekomandimet tona. Këto ngjarje përfshijnë seminare, trajnime, tryeza, konferenca, webinare, takime me grupe të vogla dhe ngjarje të tjera.

Grupi për Ballkan organizoi konferencë për 15 vjetorin e Kushtetutës së Kosovës.


“Të Rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike; Trajnim për Politika Publike dhe Shkathtësi” 2023

“Analizë Gjithëpërfshirëse e Kushtetutës së Kosovës - 15 Vjetori i Kushtetutës”


“Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike”Shëndetësia në Kosovë: Emigrimi i mjekëve dhe punëtorëve shëndetësor


Lansimi i platformës Policy Idea LabKonferencë “Kosova në iniciativat rajonale: sfidat dhe mundësitë”Lansimi i platformës dialogu-info.com

Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More