Izveštaji i analize politika

DIJALOG KOSOVO-SRBIJA: Sprovođenje Sporazuma o Slobodi Kretanja i Integrisanom Upravljanju Granicom za Dobrobit Ljudi

Balkanska Grupa je  objavila novi politički izveštaj DIJALOG KOSOVO-SRBIJA: Sprovođenje sporazuma o slobodi kretanja i integrisanom upravljanju granicom za dobrobit ljudi, koji pruža detaljnu analizu ovih sporazuma i novi racionalni pristup njihovom efikasnom sprovođenju .

DIJALOG KOSOVO-SRBIJA: Sprovođenje Sporazuma o Slobodi Kretanja i Integrisanom Upravljanju Granicom za Dobrobit Ljudi

Balkanska Grupa je  objavila novi politički izveštaj DIJALOG KOSOVO-SRBIJA: Sprovođenje sporazuma o slobodi kretanja i integrisanom upravljanju granicom za dobrobit ljudi, koji pruža detaljnu analizu ovih sporazuma i novi racionalni pristup njihovom efikasnom sprovođenju .

Politički Izveštaj

Učešće i zastupljenost Kosova u Regionalnim Organizacijama Mapiranje Nedostataka i Mogućnosti

Novi izveštaj Balkanske grupe Učešće i zastupljenost Kosova u regionalnim organizacijama Mapiranje nedostataka i mogućnosti pruža detaljna uputstva za vladine institucije Kosova, nudeći im jasan pregled Kosova u odnosu na nivo zastupljenosti drugih zemalja ZB6 u organizacijama za regionalnu...

Politički Izveštaj

Učešće i zastupljenost Kosova u Regionalnim Organizacijama Mapiranje Nedostataka i Mogućnosti

Novi izveštaj Balkanske grupe Učešće i zastupljenost Kosova u regionalnim organizacijama Mapiranje nedostataka i mogućnosti pruža detaljna uputstva za vladine institucije Kosova, nudeći im jasan pregled Kosova u odnosu na nivo zastupljenosti drugih zemalja ZB6 u organizacijama za regionalnu...

Politićki Izveštaj

Kosovo u Regionalnim Inicijativama: Institucionalni Okvir i Koordinacija

Novi izveštaj Balkanske grupe  „Kosovo u regionalnim inicijativama: Institucionalni okvir i koordinacija“ nudi detaljnu analizu izazova sa kojima se suočava Kosovo u zastupanju i učešću u regionalnim organizacijama i inicijativama. Ovaj izveštaj o politikama ima za cilj da se...

Politićki Izveštaj

Kosovo u Regionalnim Inicijativama: Institucionalni Okvir i Koordinacija

Novi izveštaj Balkanske grupe  „Kosovo u regionalnim inicijativama: Institucionalni okvir i koordinacija“ nudi detaljnu analizu izazova sa kojima se suočava Kosovo u zastupanju i učešću u regionalnim organizacijama i inicijativama. Ovaj izveštaj o politikama ima za cilj da se...

Politički Izveštaj

Osporena zastupljenost Kosova u CEFTA – Politički i pravni pregled

Novi izveštaj Balkanske grupe OSPORENA ZASTUPLJENOST KOSOVA U CEFTA – Politički i pravni pregled, pruža detaljnu analizu izazova Kosova u CEFTA. Paradoksalno, UNMIK je i dalje zastupljen u CEFTA (Sporazum o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi). Vlada Kosova treba...

Politički Izveštaj

Osporena zastupljenost Kosova u CEFTA – Politički i pravni pregled

Novi izveštaj Balkanske grupe OSPORENA ZASTUPLJENOST KOSOVA U CEFTA – Politički i pravni pregled, pruža detaljnu analizu izazova Kosova u CEFTA. Paradoksalno, UNMIK je i dalje zastupljen u CEFTA (Sporazum o slobodnoj trgovini u Centralnoj Evropi). Vlada Kosova treba...

Politički Članak

Žene u Politici III: Zastupljenost Polova na Lokalnom Nivou

24. marta 2021 Najnoviji članak o politikama Žene u politici predstavlja podatke o zastupljenosti žena u lokalnim institucijama i preduzećima. Nakon dubokog jaza u polovima u politici i upravljanju na centralnom nivou, evidentna je nedovoljna zastupljenost žena i na...

Politički Članak

Žene u Politici III: Zastupljenost Polova na Lokalnom Nivou

24. marta 2021 Najnoviji članak o politikama Žene u politici predstavlja podatke o zastupljenosti žena u lokalnim institucijama i preduzećima. Nakon dubokog jaza u polovima u politici i upravljanju na centralnom nivou, evidentna je nedovoljna zastupljenost žena i na...

Politički Izveštaj

Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu

U novom izveštaju Balkanske grupe o politikama „Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu“ predstavljena je analiza agendi o kojima se najviša raspravlja i razmatra u pogledu regionalne saradnje: Regionalnom ekonomskom području, tzv. „Mini-šengenu“ i Zajedničkom regionalnom tržištu. Zemlje šestorke Zapadnog...

Politički Izveštaj

Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu

U novom izveštaju Balkanske grupe o politikama „Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu“ predstavljena je analiza agendi o kojima se najviša raspravlja i razmatra u pogledu regionalne saradnje: Regionalnom ekonomskom području, tzv. „Mini-šengenu“ i Zajedničkom regionalnom tržištu. Zemlje šestorke Zapadnog...

Politički Izveštaj

Presuda Ustavnog suda Kosova i Vanredni Izbori: Pravna Analiza i Mogući Scenariji

Poslednji članak Balkanske grupe „Presuda Ustavnog suda Kosova i vanredni izbori: pravna analiza i mogući scenariji” bavi se mogućim scenarijima nakon odluke Ustavnog suda koji je utvrdio da prilikom izbora vlade premijera Avdulaha Hotija nije postojala većina, uzevši u...

Politički Izveštaj

Presuda Ustavnog suda Kosova i Vanredni Izbori: Pravna Analiza i Mogući Scenariji

Poslednji članak Balkanske grupe „Presuda Ustavnog suda Kosova i vanredni izbori: pravna analiza i mogući scenariji” bavi se mogućim scenarijima nakon odluke Ustavnog suda koji je utvrdio da prilikom izbora vlade premijera Avdulaha Hotija nije postojala većina, uzevši u...

Politički Izveštaj

Kosovo: Migracioni Trendovi Iziskuju Nov Strateški Pristup

Nov izveštaj politika Balkanske grupe „Kosovo: Migracioni trendovi iziskuju nov odgovor politika“ pruža dubinsku analizu migracionih trendova na Kosovu koji su prešli sa neregularne emigracije u regularnu, institucionalne strukture za upravljanje migracijom i potencijal za socio-ekonomski razvoj preko migracija....

Politički Izveštaj

Kosovo: Migracioni Trendovi Iziskuju Nov Strateški Pristup

Nov izveštaj politika Balkanske grupe „Kosovo: Migracioni trendovi iziskuju nov odgovor politika“ pruža dubinsku analizu migracionih trendova na Kosovu koji su prešli sa neregularne emigracije u regularnu, institucionalne strukture za upravljanje migracijom i potencijal za socio-ekonomski razvoj preko migracija....