Për ne

Grupi për Hulumtimin e Politikave në Ballkan (BPRG), i njohur gjithashtu si Grupi për Ballkan, është organizatë e pavarur dhe një institut kërkimi që targeton çështjet dhe nevojat më urgjente. Përmes iniciativave që ndërmerr, Grupi për Ballkan synon të ndikojë në ndryshimin e politikave në mbështetje të konsolidimit demokratik, kohezionit social dhe prosperitetit në Evropën Juglindore.

Me përpjekje të vazhdueshme për të mbështetur paqen, forcimin e institucioneve, hartimin e ideve adekuate të politikave, dhe për të trajtuar dhe avokuar për proceset urgjente të politikave që synojnë të avancojnë agjendën evropiane për Kosovën dhe pjesën tjetër të Ballkanit Perëndimor. Në këtë mënyrë, Grupi për Ballkan ka ndërtuar një reputacion si një lider në rajon, duke zhvilluar ekspertizën dhe mjetet e nevojshme për të zbatuar veprime të reja dhe inovative përmes rrjetit të gjerë të kontaktit me vendimmarrësit kryesor dhe aftësisë për të identifikuar dhe trajtuar boshllëqet kritike dhe fushat e politikave që kanë nevojë për reformë. Me një trashëgimi tashmë të vendosur,  Grupi për Ballkan mobilizon të gjithë akterët për të arritur qëllimet dhe objektivat programore të saj për avansimin e politikave publike.   

0
Konferenca & Tryeza
0
Publikime & Opinione
0
Tryeza Politike
0
Të rinjë të trajnuar
0
Video & Fushata Digjitale
0
Ekspertë në Institucione Publike

Misioni​

Ndikimi në ndryshimin e politikave duke u mbështetur në konsolidimin demokratik dhe kohezionin shoqëror në Ballkanin Perëndimor.

Vizioni​

Një rajon i begatë ku shoqëritë formojnë politika të udhëhequra nga vlerat evropiane

Bordi KëshilluesQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More