Për ne

Grupi për Ballkan është organizatë jo-qeveritare, e pavarur, jopartiake, e përkushtuar për të kontribuar në shtet-ndërtimin dhe harmoninë shoqërore në Kosovë dhe për të lehtësuar pajtimin shtetëror në Kosovë dhe paqen në Ballkanin Perëndimor. Përmes hulumtimeve, analizave, avokimit, dialogut të politikave si dhe ekspertizës së bazuar në prova, qëllimi ynë përfundimtar është të sjellim rajonin më afër BE-së. Grupi për Ballkan u krijua në Kosovë në vitin 2013, si një pasardhës i punës së vendosur nga Grupi Ndërkombëtar i Krizave (ICG). Orientimet tona strategjike adresojnë sfidat kryesore të procesit të shtet-ndërtimit të Kosovës, i cili dëshmon se është një detyrë monumentale për shoqërinë kosovare. Ne jemi të përkushtuar për të mbështetur qëllimet e funksionimit më të mirë të institucioneve, konsolidimin demokratik, integrimin e pakicave, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve fqinjësore dhe avancimin e agjendës së BE-së. E gjithë puna jonë bazohet në kërkime të gjera të stafit tonë në terren, së bashku me intervista me udhëheqës kombëtarë dhe ndërkombëtarë, të cilat na kanë mundësuar të zhvillojmë një rrjet të gjerë të kontakteve në Ballkanin Perëndimor.

Misioni

Ndikimi në ndryshimin e politikave duke u mbështetur në konsolidimin demokratik dhe kohezionin shoqëror në Ballkanin Perëndimor.

Vizioni

Një rajon i begatë ku shoqëritë formojnë politika të udhëhequra nga vlerat evropiane.

Qasja

Ne ofrojmë analiza dhe rekomandime të politikave jopartiake duke përdorur qasje konvencionale dhe inovative përmes raporteve me cilësi të lartë, artikujve të azhurnuar, qasjes gjithëpërfshirëse të avokimit dhe dialogut politik efektiv.

Dialogu i politikave

Promovon axhendën e brendshme të dialogut, kohezionit dhe reformave të Kosovës.

Forumi i Politikave

Një Forum Avokimi i Organizatave Jo-Qeveritare të Nivelit të Lartë i angazhuar për të forcuar dialogun midis shoqërisë civile dhe institucioneve.

Grupi i Avokimit për Kosovë dhe Serbi

Një forum për bashkëpunimin ndërkufitar të shoqërisë civile që synon të komunikojë, promovojë dhe forcojë dialogun drejt normalizimit të plotë midis Kosovës dhe Serbisë dhe shoqërive të tyre.

Gratë në politikë

Promovon fuqizimin e grave dhe vajzave; sigurinë e tyre në gjithëpërfshirje; dhe është e përkushtuar për të forcuar ndikimin dhe shtrirjen e Grupit të Grave në të gjithë Kosovën.

Platforma e Dialogut

Promovon procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, duke informuar publikun e gjerë dhe duke gjeneruar debat për marrëveshjet, përfitimet dhe sfidat e Dialogut.

Të rinjtë në politikë

Është një program trajnimi për të rinjtë e përfshirë në politikat shtetërore, qeverisjen dhe bashkëpunimin rajonal. Programi synon të rrisë përfshirjen e të rinjëve dhe forumeve rinore brenda partive politike.

Bordi Këshillues

  • Marko Prelec

  • Yvana Enzler

  • Peter Feith

  • Jon Greenwald

  • Mikra Krasniqi