Briselski Dijalog Između Kosova i Srbije: Dostignuća i Izazovi

Novi izveštaj Balkanske grupe „Briselski dijalog između Kosova i Srbije: Dostignuća i izazovi“ detaljno opisuje proces dijaloga, sklopljene sporazume i razmatra nivo sprovođenja istih. Ovaj izveštaj će poslužiti u stvaranju boljeg sistema institucionalne memorije u vladi. Takođe, u izveštaju se obrađuju glavni izazovi i dostignuća tehničkog dijaloga, kao i nude konkretne preporuke za odgovor na te izazove kako bi se osiguralo sprovođenje sporazuma.

Dijalog je imao za cilj poboljšanje odnosa i rešavanje problema između Kosova i Srbije, a kroz sklapanje sporazuma u različitim oblastima. Izveštaj se bavi tehničkim i političkim sporazumima kao deo jedinstvenog procesa kojim je moderirala EU. Takođe, nudi detaljnu analizu devetnaest sporazuma tehničkog dijaloga, deo kojih je sproveden na zadovoljavajućem nivou. Međutim, procesu su nedostajali transparentnost i odgovornost. Postignuti rezultati nisu dovoljno promovisani dok su isti korišćeni za unutrašnje političke razmirice i borbu jedni protiv drugih.

Ovaj izveštaj se većinom usredsređuje na Kosovo i naglašava političke, zakonske i administrativne radnje nacionalnih institucija za sprovođenje sporazuma. Pošto vlada i institucije ne raspolažu informacijama o procesu dijaloga u potpunosti, sadržaj ovog izveštaja će poslužiti za stvaranje boljeg sistema institucionalne memorije u vladi. Ovi podaci su isto toliko važni i za novu etapu dijaloga sa Srbijom. Ovaj izveštaj takođe ima za cilj da pomogne akademskim institucijama, istraživačima i studentima – koji od Balkanske grupe konstantno iziskuju informacije o dijalogu, da pronađu jasnije i artikulisanije podatke o ovom procesu.

„Ova publikacija je izrađena uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške. Sadržaj ovog izdanja je u isključivoj odgovornosti Balkanske grupe i ne može se smatrati da odražava stavove Vlade Norveške“.

Ceo izveštaj možete pročitati ovde.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More