Balkanska grupa je organizovala niz događaja u cilju promocije i podrške dijalogu Kosova i Srbije

Balkanska grupa je organizovala niz događaja u cilju promocije i podrške dijalogu između Kosova i Srbije. U okviru naše platforme, Foruma za politiku Zapadnog Balkana, organizovali smo konferenciju „Dijalog sa Srbijom: Lekcije iz prošlosti za budućnost procesa“. Na konferenciji su govorili baronica Catherine Ashton i ambasador Philip Reeker, posrednici u Dijalogu u prvim godinama, koji […]

Inicijativa Balkanski dijalozi – Obezbeđivanje evropske budućnosti Zapadnog Balkana: Omogućavanje pozitivnog mira

11-13. maj 2023. – Priština, Kosovo Balkanska grupa je u saradnji sa Fondacijom BFPE za odgovorno društvo i Atlantskim savetom organizovala inicijativu Balkanski dijalozi. U okviru Foruma politike Zapadnog Balkana, ova konferencija je uspešno poslužila kao platforma za angažovanje dijaloga i saradnje između ključnih aktera sa Zapadnog Balkana, Evropske unije i Sjedinjenih Država. Imala je […]

Poziv za prijavu na  program “Mladi u politici: upravljanje i politički sistemi; Obuka o Javnim politikama i veštinama” 2023

Program obuke “Mladi u politici: Upravljanje i Politički sistem” ima za cilj obuku i izgradnju kapaciteta mladih ljudi koji su aktivni u političkim strankama na Kosovu u oblastima kao što su vladavina prava, javna politika, dobro upravljanje, ekonomski razvoj i socijalne politike, obrazovne politike, regionalna saradnja, itd. Okupljanjem mladih svih političkih partija, ovaj program će […]

Privredni sud Kosova

Balkanska grupa u saradnji sa Skupštinom Republike Kosovo, a uz finansijsku podršku Ambasade Kraljevine Norveške u Prištini, je lansirala video animaciju o Privrednom sudu na 3 jezika: albanskom, engleskom i srpskom), kojom se informiše o značaju, zadacima i nadležnostima Suda U ovom sudu je angažovan dovoljan broj sudija i pomoćnog osoblja za sprovođenje radnog plana […]

Obnavljanje Berlinskog procesa za Zapadni Balkan: Učiniti svoje ciljeve ambicioznijim

Neposredno pre nego je nemački kancelar Olaf Scholz  nastavio Berlinski proces, početkom novembra 2022, novi politički izveštaj Balkanske grupe – Obnova Berlinskog procesa za zapadni Balkan: Učiniti svoje ciljeve ambicioznijim, pruža sveobuhvatnu analizu Berlinskog procesa. Nadovezujući se na uspehe i slabosti, analiza nastoji da uspostavi novi plan za obnovljeni Berlinski proces i njegove agende. Predstojeći novembarski […]

Balkanska grupa organizovala konferenciju alumni mreže „Mladi u politici – Mogućnosti i izazovi“

18. oktobar 2022. Balkanska grupa organizovala godišnju konferenciju „Mladi u politici – Mogućnosti i izazovi“ sa učesnicima Alumni mreže „Mladi u politici“. Panelisti na ovoj konferenciji su bili norveški ambasador g. Jens Erik Grøndahl, predstavnici političkih stranaka, gđa Fitore Pacolli (LVV), gđa Shqipe Mjekiqi (LDK), gđa Vlora Çitaku (PDK) i gđa Albana Bytyqi (AAK). Ambasador […]

Svaka prestonica ima svoju priču! Posetimo ih!

Šestorka Zapadnog Balkana pregovara o slobodi kretanja sa ličnim kartama za građane Kosova, Crne Gore, Severne Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije i Srbije u okviru Berlinskog procesa. Balkanska grupa se snažno zalaže za unapređenje regionalne saradnje i dobrosusedskih odnosa, promovisanje prava slobode kretanja građana u zemljama ZB6, povećanje prekogranične saradnje, omogućavanje bezbednosti i stabilnosti za građane […]

Vizni režim za Kosovo: Da li će EU okončati ovu dugu patnju?

Novi politički izveštaj Balkanske grupe Vizni režim za Kosovo: Da li će EU okončati ovu dugu patnju? nudi detaljnu analizu i informacije o procesu vizne liberalizacije za Kosovo i argumentuje da je kašnjenje EU u odobravanju istog neopravdano. U poslednjoj deceniji, Kosovo je zabeležilo značajan napredak u ispunjavanju duge liste zahteva u pogledu migracija, bezbednosti i borbe […]

Balkanska grupa organizovala studijske posete za „Mlade u politici“

U okviru Izvršnog programa „Mladi u politici“, Balkanska grupa je organizovala studijsku posetu institucijama Republike Kosovo. Prvo je posećen Ustavni sud gde su mlade primili sudije, gđa Selvete Gërxhaliu Krasniqi i g. Nexhmi Rexhepi, koji su tokom izlaganja govorili o ulozi i značaju Ustavnog suda u pravnom sistemu Republike Kosovo. Govorilo se je i o […]

Balkanska grupa organizovala treći trening Izvršnog programa „Mladi u politici“ 2022.

3. oktobar 2022. Balkanska grupa je organizovala je treći trening Izvršnog programa „Mladi u politici: Upravljanje i politički sistemi“ 2022. Učesnici treninga su bili novi članovi iz svih političkih stranaka, koji su ovom prilikom naučili nove teme i veštine. Uvodnu reč je održao predstavnik Ambasade Ujedinjenog Kraljevstva na Kosovu g. Richard Le Vay, koji je […]