Regionalna saradnja i dobrosusedski odnosi

BPRG promoviše potpunu integraciju manjina i zajednica širom regiona, društvenu harmoniju zajednica i mirne i prosperitetne odnose između zemalja WB6. Prema neuporedivim dosadašnjim rezultatima u dijalogu između Kosova i Srbije, BPRG ima za cilj da se pozabavi i ispita sva područja tehničkog i političkog dijaloga, koristima, izazovima i uticajem ka konačnom mirovnom sporazumu. BPRG ne samo da pažljivo prati dijalog i sprovođenje, već je takođe angažovan na razvoju i unapređenju podrške dijalogu i na političkom i na društvenom nivou kroz saradnju sa različitim akterima.

Aktivnost razmene: „Promovisanje jačih glasova, jačanje uloge civilnog društva i podrška novim mogućnostima za normalizaciju odnosa

20 – 21. jun 2022. Balkanska grupa je 20-21 juna 2022. organizovala aktivnost razmene između istaknutih predstavnika civilnog društva...

Balkanska grupa organizovala dvodnevnu radionicu „Kosovo u regionalnim inicijativama: Kalendar agendi i plan rada“

26. i 27. maj 2022, Tirana Balkanska grupa je organizovala dvodnevnu radionicu „Kosovo u regionalnim inicijativama: Kalendar agendi i...

Balkanska grupa organizovala radionicu: „Kosovo u regionalnim inicijativama: Institucionalni okvir i koordinacija“

30. mart 2022. Balkanska grupa organizovala još jednu radionicu: „Kosovo u regionalnim inicijativama: Institucionalni okvir i koordinacija“. Ova radionica...

DIJALOG KOSOVO-SRBIJA: Sprovođenje Sporazuma o Slobodi Kretanja i Integrisanog Upravljanja Granicom za Dobrobit Ljudi

Grupa za Balkan objavila je novi politicki  izveštaj  DIJALOG KOSOVO-SRBIJA: Sprovođenje sporazuma o slobodi kretanja i integrisanog upravljanja granicom...

Balkanska grupa je organizovala fokus grupu sa mladima o dijalogu Kosovo-Srbija

Priština, 24. februar 2022 Balkanska grupa u sklopu aktivnosti o regionalnoj saradnji i dobrosusedskim odnosima, organizovala fokus grupu „Mladi...

Balkanska grupa je organizovala radionicu: „Kosovo u regionalnim inicijativama: Okvir za institucionalnu koordinaciju“

Balkanska grupa je organizovala radionicu: „Kosovo u regionalnim inicijativama: Okvir za institucionalnu koordinaciju“. Radionica je održana u Tirani, Albanija....

Balkanska grupa organizovala konferenciju „Kosovo u regionalnim inicijativama: izazovi i mogućnosti“

30. novembar 2021. Balkanska grupa je 20. novembra organizovala konferenciju „Kosovo u regionalnim inicijativama: izazovi i mogućnosti“. Cilj konferencije...

Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu

30. mart 2021. U novom izveštaju Balkanske grupe „Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu“ je predstavljena komparativna analiza agendi o...

Regionalna saradnja na Zapadnom Balkanu i učešće Kosova u regionalnim organizacijama

„Identifikovanje najboljih načina i pristupa u regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu“ 29. mart 2021. Balkanska grupa je organizovala okrugli...