Kosovë, fillon projekti “Avancimi i institucioneve kosovare, demokratizimi dhe bashkëpunimi rajonal”