Kosovo i izbori: šta se može poboljšati?

Izborna reforma na Kosovu odavno kasni. Nacionalni i lokalni izbori 2017. su uopšteno ocenjeni kao dobri, iako je bilo nekih nedostataka u upravljanju/rukovođenju izbora čime je oslabljen njihov opšti uspeh, poput velikog broja nevažećih glasova, delimičnog prebrojavanja glasačkih kutija koje je između ostalog donelo promenu rezultata, kasno potvrđivanje konačnih rezultata. Grafikoni ispod prikazuju nedostatke nacionalnih i lokalnih izbora 2017.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More