Kosova dhe zgjedhjet: Çfarë mund të Përmirësohet?

Reforma zgjedhore në Kosovë është vonuar së tepërmi. Zgjedhjet e përgjithshme dhe ato lokale të vitit 2017 u vlerësuan si përgjithësisht të mira, megjithëse u regjistruan disa mangësi në administrimin/menaxhimin e tyre, gjë që uli suksesin e përgjithshëm të tyre; mes tjerash, vlen të përmenden numri i madh i votave të pavlefshme, rinumërimi i pjesëshëm i kutive të votimit që ndikoi në ndryshimin e rezultateve, dhe certifikimi i vonuar i rezultateve finale.

Grafikonët e mëposhtëm paraqesin mangësitë e zgjedhjeve të përgjithshme dhe lokale të vitit 2017.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More