Radionica: „Stručna diskusija o Dijalogu Kosova i Srbije“

23. septembra 2020. – Balkanska grupa je organizovala onlajn radionicu o dijalogu Kosova i Srbije sa stručnjacima iz ove oblasti. Ovaj događaj je prvenstveno bio usredsređen na usmeravanje izrade veb platforme koju lansira BPRG kako bi povećao učešće građana i razumevanje procesa dijaloga između Kosova i Srbije.

Cilj platforme je da postane primarni izvor informacija za građane u vezi sa dijalogom i zasniva se na principima jednostavnosti i višeslojnosti informacija. BPRG je posvećen stvaranju nepristrasnog i verifikovanog sadržaja koji bi osigurao činjenični pregled sporazuma i dijaloga, stoga se savetuje sa stručnjacima različitih profila i etničkih grupa.

Tokom radionice stručnjacima je dat sadržaj i ohrabreni su da razgovaraju i analiziraju isti. Dalje se od njih očekivalo da doprinesu objektivnosti i preciznosti sadržaja.

Učesnici su pozdravili inicijativu BPRG kao važan i neophodan projekat koji će koristiti građanima uopšteno, a koji su se tokom ovog vremena osećali uveliko isključenim iz čitavog procesa.  Dalje su naglasili neophodnost usredsređivanja na izazove koji su još uvek prisutni i ometaju sprovođenje konkretnih sporazuma; što tako ometa potpunu normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije.

Ova radionica je organizovana u okviru projekta „Unapređenje kosovskih institucija, demokratizacije i regionalne saradnje“ i deo je jednog od stubova regionalne saradnje čiji je cilj da promoviše i podrži dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije.

Ovu aktivnost finansira Ambasada Kraljevine Norveške u Prištini.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More