Vladavina prava

Vladavina prava je jedan od ključnih kriterijuma za članstvo i približavanje EU i jedan od glavnih principa upravljanja na globalnom nivou. To je preduslov za zaštitu svih ostalih vrednosti, uključujući osnovna prava i demokratiju i od kritičnog je značaja za funkcionisanje EU: efikasna primena prava EU, pravilno funkcionisanje unutrašnjeg tržišta i održavanje okruženja pogodnog za ulaganja i međusobnog poverenja. Za procenu napretka u ovoj dimenziji se koriste tri pokazatelja:

  • Pravosuđe;
  • Borba protiv korupcije; i
  • – Borba pravo protiv organizovanog kriminala.

Koristeći ove pokazatelje, cilj je merenje napretka među najosnovnijim aspektima institucija krivičnog pravosuđa, kao što su policija, sudovi i tužilaštvo, kao i stepen do kojeg su ključni zakoni koji se odnose na VP usvojeni, zatim menjaju i dopunjuju i sprovode.

Nalazi pokazuju da je Kosovo ostvarilo ograničen napredak u vladavini prava tokom 2021.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More