Oops...
Slider with alias slider-1-11 not found.

EVENTS


Balkans Policy Research Group (BPRG) organizes and hosts different advocacy and outreach events, including workshops, training, seminars, conferences, webinars, small group meetings, and other research events.

“Promovimi i zërave të fuqishëm, rritja e rolit të shoqërisë civile dhe mbështetja e mundësive të reja për normalizimin e marrëdhënieve”

“Kosova në iniciativat rajonale: sfidat dhe mundësitë”“Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike”“Promovimi i zërave të fuqishëm, rritja e rolit të shoqërisë civile dhe mbështetja e mundësive të reja për normalizimin e marrëdhënieve”

“Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike”“Kosova në iniciativat rajonale: sfidat dhe mundësitë”“Të rinjtë në Politikë: Qeverisja dhe Sistemet Politike”

Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More