Artikuj dhe Opinione

Grupi për Ballkan është i përkushtuar që t’i ofrojë audiencës së tij një gamë të larmishme përmbajtjesh informuese. Krahas raporteve, punimeve dhe konferencave formale, ne publikojmë gjithashtu artikuj dhe opinione që ofrojnë këndvështrime unike për tema të ndryshme.

Ne mirëpresim kontributet e studiuesve, gazetarëve dhe ekspertëve të pavarur, të cilët mund të paraqesin artikujt dhe opinionet e tyre për botim në faqen tonë, për sa kohë që ato janë brenda objektivit të misionit tonë dhe u përmbahen standardeve tona të të shkruarit. Duke ofruar një platformë për ekspertët që të ndajnë njohuritë e tyre, ne synojmë të kontribuojmë për një debat publik më të informuar.

Artikujt dhe opinionet e publikuara në faqen tonë janë pikëpamjet e autorëve dhe nuk pasqyrojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Grupit për Ballkan apo donatorëve.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More