Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë “Të Rinjtë në Politikë 2020”

20-23 nëntor 2020 Grupi për Ballkan organizoi raundin e dytë trajnues, pjesë e programit arsimor për “të Rinjtë në Politikë”....

23 Nën 2020
Lajme dhe Ngjarje

Grupi për Ballkan nënshkroi Memorandum Mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë

Grupi për Ballkan ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë. Qëllimi i këtij memorandumi është që të mbështesë dhe forcojë...

Grupi për Ballkan organizoi trajnimin e dytë “Të Rinjtë në Politikë 2020”

20-23 nëntor 2020 Grupi për Ballkan organizoi raundin e dytë trajnues, pjesë e programit arsimor për “të Rinjtë në Politikë”. Ky trajnim u organizua si vazhdim i raundit të parë të trajnimit i cili u mbajt në Shtator 2020. Grupi...

Grupi për Ballkan nënshkroi Memorandum Mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë

Grupi për Ballkan ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë. Qëllimi i këtij memorandumi është që të mbështesë dhe forcojë...

Lajme dhe Ngjarje

Grupi për Ballkan nënshkroi Memorandum Mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë

Grupi për Ballkan ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë. Qëllimi i këtij memorandumi është që të mbështesë dhe forcojë...

Publikime


Publikime

Infografikat

Gratë në Politikë: (Pa)Barazia Gjinore në Politikë dhe Vendimmarrje

Donatorët

Partnerët