Grupi për Ballkan lanson projektin e ri

01 Shkurt 2021 - Grupi për Ballkan lanson projektin "Zhvillimi i paqes & shtet-ndërtimit dhe avancimi i agjendës Evropiane” i...

09 Shk 2021
Lajme dhe Ngjarje

Grupi për Ballkan nënshkroi Memorandum Mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë

Grupi për Ballkan ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë. Qëllimi i këtij memorandumi është që të mbështesë dhe forcojë...

Grupi për Ballkan lanson projektin e ri

01 Shkurt 2021 - Grupi për Ballkan lanson projektin "Zhvillimi i paqes & shtet-ndërtimit dhe avancimi i agjendës Evropiane” i financuar nga Ministria Punëve të Jashtme Norvegjisë . Projekti synon të fuqizoj paqen, shtet-ndërtimin dhe agjendën Evropiane për Kosovën, përmes...

Grupi për Ballkan nënshkroi Memorandum Mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë

Grupi për Ballkan ka nënshkruar një Memorandum Mirëkuptimi me Qeverinë e Kosovës dhe Ambasadën e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë. Qëllimi i këtij memorandumi është që të mbështesë dhe forcojë...

Publikime


Publikime

Infografikat

Gratë në Politikë: (Pa)Barazia Gjinore në Politikë dhe Vendimmarrje

Donatorët

Partnerët