Punëtori online: “Diskutim lidhur me Dialogun e Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë”

24 korrik 2020 - Grupi për Ballkan ka mbajtur punëtorinë për dialogun teknik në mes Kosovës dhe Serbisë, me qytetarët...

24 Kor 2020
Lajme dhe Ngjarje

Kosovo: Crisis Uninterrupted

Kosovo’s government of hope fell apart in the middle of the Covid-19 crisis. Elections or an LDK-led government will not resolve Kosovo’s growing challenges. The crisis will continue for one...

Punëtori online: “Diskutim lidhur me Dialogun e Brukselit në mes të Kosovës dhe Serbisë”

24 korrik 2020 - Grupi për Ballkan ka mbajtur punëtorinë për dialogun teknik në mes Kosovës dhe Serbisë, me qytetarët e Mitrovicës së Veriut. Përmes kësaj punëtorie, BPRG ka synuar rritjen e pjesëmarrjes dhe informimit të qytetarëve sa i përket...

Kosovo: Crisis Uninterrupted

Kosovo’s government of hope fell apart in the middle of the Covid-19 crisis. Elections or an LDK-led government will not resolve Kosovo’s growing challenges. The crisis will continue for one...

Lajme dhe Ngjarje

Kosovo: Crisis Uninterrupted

Kosovo’s government of hope fell apart in the middle of the Covid-19 crisis. Elections or an LDK-led government will not resolve Kosovo’s growing challenges. The crisis will continue for one...

Publikime


Publikime

Infografikat

Gratë në Politikë: (Pa)Barazia Gjinore në Politikë dhe Vendimmarrje

Donatorët

Partnerët