Kuvendi i Kosovës: Përmirësimi i performancës kërkon rishikimin e rregullores së punës

14 prill 2020 - Raporti i ri i Grupit për Ballkan për Rregulloren e Punës së Kuvendit shqyrton aspektet kryesore...

14 Pri 2020
Lajme dhe Ngjarje

Kosovo: Crisis Uninterrupted

Kosovo’s government of hope fell apart in the middle of the Covid-19 crisis. Elections or an LDK-led government will not resolve Kosovo’s growing challenges. The crisis will continue for one...

Kuvendi i Kosovës: Përmirësimi i performancës kërkon rishikimin e rregullores së punës

14 prill 2020 - Raporti i ri i Grupit për Ballkan për Rregulloren e Punës së Kuvendit shqyrton aspektet kryesore të saj, por kryesisht ato të anashkaluara të cilat kanë kontribuar që Kuvendi i Kosovës të mos përmbushë mandatin e...

Kosovo: Crisis Uninterrupted

Kosovo’s government of hope fell apart in the middle of the Covid-19 crisis. Elections or an LDK-led government will not resolve Kosovo’s growing challenges. The crisis will continue for one...

Lajme dhe Ngjarje

Kosovo: Crisis Uninterrupted

Kosovo’s government of hope fell apart in the middle of the Covid-19 crisis. Elections or an LDK-led government will not resolve Kosovo’s growing challenges. The crisis will continue for one...

Publikime


Publikime

Infografikat

Gratë në Politikë: (Pa)Barazia Gjinore në Politikë dhe Vendimmarrje

Donatorët

Partnerët