Integrimet Evropiane dhe Ndryshimi i Politikave

Grupi për Ballkan fokusohet në integrimin e Kosovës dhe të Ballkanit Perëndimor në BE duke inkurajuar dhe lehtësuar ndryshimin e politikave dhe reformat e nevojshme në kuadër të procesit të anëtarësimit. Me qëllimin kryesor të integrimit në BE, Grupi për Ballkan punon për të përshpejtuar konsolidimin demokratik të institucioneve dhe një pajtim të plotë midis vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ne mbështesim proceset e politikave, harmonizimin e legjislacionit, zbatimin e agjendave dhe reformave të lidhura me BE-në, dhe avokojmë për zbatimin e fushave kyçe të zhvillimit që synojnë ta afrojnë rajonin drejt BE-së.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More