Raporte dhe Analiza të politikave

Grupi për Ballkan, si një institut i pavarur hulumtues, synon të ofrojë analiza dhe rekomandime të besueshme për politikëbërësit dhe audiencën e gjerë. Ne përdorim një kombinim të qasjeve konvencionale dhe inovative, duke përfshirë publikimin e raporteve dhe artikujve të përditësuar, si dhe angazhimin në avokim gjithëpërfshirës dhe dialog efektiv të politikave. Standardet tona të hulumtimit dhe të të shkruarit janë vendosur në nivelin më të lartë për të siguruar që analizat dhe rekomandimet tona janë relevante dhe të dobishme për promovimin e avansimit të politikave.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More