Projektet

 • Fuqizimi i paqes dhe shtet-ndërtimit, dhe avancimi i agjendës evropiane

  Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë,
 • Barazia gjinore në Kosovë: Fuqizimi i grave dhe vajzave – “Një thirrje për ndryshim”

  Fondi Kanadez për Inicativa Lokale (CFLI),
 • Fuqizimi i Rolit të Grupit të Grave Deputete përmes bashkëpunimit Rajonal dhe me Media

  Fondi Kanadez për Inicativa Lokale (CFLI),
 • Përparimi i institucioneve kosovare, demokratizimi dhe bashkëpunimi rajonal

  Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë,
 • Fuqizimi i ndikimit të grupit kosovar të ekspertëve në politikbërje

  Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë,
 • Promovimi dhe komunikimi i përfitimeve nga dialogu Kosovë-Serbia, i lehtësuar nga BE

  Bashkimi Evropian,
 • Konsolidimi i Institucioneve Kosovare, Demokratizimit dhe Bashkëpunimit Rajonal

  Ministria e Punëve të Jashtme e Norvegjisë,
 • Krijimi i sinergjisë për fuqizimin e arsimit, studimeve dhe shkencës në Ballkanin Perëndimor

  Financuar nga Fondi për Ballkanin Perëndimor (WBF),
 • Rritja e kualitetit të raportimit për standardet e Sundimit të Ligjit në Serbi, Maqedoni, Shqipëri dhe Bosnje e Hercegovinë

  Asociacioni Amerikan i Avokatëve Iniciativa për sundimin e ligjit,
 • Zhvillimi i një instituti të nivelit botëror në Ballkan

  Iniciativa e Shoqërisë së Hapur për Evropën (Think Tank Fund),