BPRG në Media

Grupi për Ballkan është i përkushtuar për të nxitur avansimin e politikave duke krijuar një hapësirë ​​për diskutim në sferën publike. Nëpërmjet një sërë kanalesh komunikimi, duke përfshirë mediat sociale, blogjet, mediat e shkruara dhe online, dhe intervistat televizive, ne jemi në gjendje të arrijmë një audiencë të gjerë dhe ta bëjmë zërin tonë të dëgjohet në debatin e politikave.

Grupi për Ballkan krenohet me diversitetin e audiencës së saj, e cila përfshin të gjitha grupmoshat dhe grupet etnike. Publikimet tona janë të qassshme për të gjithë dhe ne përpiqemi t’i promovojmë ato në të gjithë rajonin dhe më gjerë në Evropë.

20000
Vizita në platformat dhe webfaqet e Grupit për Ballkan
100000
Vizita ne rrjetet sociale Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram etcQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More