Grupi për Avokimin e Politikave Kosove Serbi

Një forum për bashkëpunimin ndërkufitar të shoqërisë civile që synon të komunikojë, promovojë dhe forcojë dialogun Kosovë - Serbi.
Read MoreQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: