Grupi për Avokimin e Politikave Kosovë Serbi

KSPAG është një konsorcium i OJQ-ve dhe instituteve hulumtuese, të cilat besojnë fuqishëm në procesin e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ky grup është formuar me një qëllim të përbashkët për të ripërtërirë mbështetjen për dialogun në kohën kur interesi i shumë akterëve në të dy shoqëritë kishte pësuar rënie.

Nëpërmjet përpjekjeve tona si koalicion dhe individuale si organizata, ne synojmë të gjenerojmë qasje dhe ide të reja për të mbështetur procesin e dialogut dhe për të përmirësuar perceptimet dhe narrativat publike. Aktivitetet tona synojnë t’u ofrojnë qytetarëve dhe akterëve të tjerë një kuptim më të saktë të procesit të dialogut dhe rritje të mbështetjes për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.

Grupi për Politika dhe Avokim Kosovë-Serbi përbëhet nga Grupi për Ballkan, Demokraci për Zhvillim (D4D), Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS), dhe NGO Aktiv nga Kosova dhe BelgradeFund for Political Excellence (BFPE), Belgrade Center for Security Policy (BCSP), The Lawyers’Committee For Human Rights (YUCOM) & European Movement Serbia (EMinS) nga Serbia.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More