Forumi i Politikave

Një Forum Avokimi i Organizatave Jo-Qeveritare të nivelit të lartë i angazhuar për të forcuar dialogun midis shoqërisë civile dhe institucioneve.
Read MoreQamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: