Forumi i Politikave

Forumi i Politikave është platformë e cila ka për synim të sjellë akterët kryesorë  nga rajoni dhe më gjerë që së bashku të përfshihen në diskutime që provokojnë mendime për një gamë të gjerë çështjesh të rëndësishme. Këto përfshijnë politikat e sigurisë, marrëdhëniet dypalëshe, sigurinë energjetike, perspektivën e BE-së dhe agjendën e gjelbër dhe të konektivitetit për Ballkanin Perëndimor.

Forumi është krijuar për të nxitur diskutime vizionare që promovojnë iniciativa rajonale që kontribuojnë në sigurinë dhe avancimin e proceseve në Ballkanin Perëndimor. Foumi mbledh së bashku politikëbërës, zyrtarë qeveritar, përfaqësues të shoqërisë civile, ekspertë në terren dhe të tjerë dhe mundëson një dialog gjithëpërfshirës dhe konstruktiv. Forumi ofron një platformë për pjesëmarrësit që të fitojnë perspektiva të reja, të ndajnë njohuri dhe të zhvillojnë një kuptim më të thellë të sfidave kryesore me të cilat përballet Ballkani Perëndimor.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

The cyber tool kit of the Serbian regime includes 1000s of trolls on social media, spyware to monitory opponents & critics, an attempted blackmail of opposition with pictures from stolen laptop.

Load More