Demokratizimi

Progresi në fushën e demokratizimit përfshirë mediat, shoqërinë civile, zgjedhjet dhe administratën publike, vlerësohet të jetë i pamjaftueshëm në vitin 2021. Një lloj progresi është shënuar në konsultimin dhe financimin publik të shoqërisë civile, ndërsa progres i pamjaftueshëm është shënuar në lirinë e medias. Në kornizën ligjore për media dhe shoqëri civile nuk është shënuar progres. Progres i mirë është shënuar në ruajtjen e stabilitetit politik,sigurinë dhe rendin publik, rendin kushtetues dhe ligjor, marrëdhëniet midis qeverisë dhe opozitës dhe funksionimin e institucioneve.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More