Marrëdhëniet e Fqinjësisë së Mirë

Progres i pamjaftueshëm është raportuar në marrëdhëniet e fqinjësisë së mirë për vitin 2021. 

Megjithatë, një vlerësim sasior i progresit në këtë fushë është më i vështirë në krahasim me dimensionet e tjera. Në marrëdhënieve bilaterale është shënuar një lloj progresi ndërsa, nuk ka pothuajse fare progres në aspektin e bashkëpunimit rajonal dhe dialogut me Serbinë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More