Projektet

  • Kosova: Pushteti lokal dhe Integrimi i Serbëve

    Perfaqësuar nga Departamenti Federal për Punë të Jashtme i Konfederatës së Zvicrës,
  • Tranzicioni në veri të Kosovës pas Marrëveshjes së Brukselit

    Ambasada Kraljevine Norveške u Prištini,