Shëndetësia

Kosova nuk ka bërë progres në shëndetësi në vitin 2021.

Progres i pamjaftueshëm është bërë në menaxhimin e Covid-19 që kryesisht ndërlidhet me vaksinimin. Gjithashtu ky progres vërehet edhe në kujdesin shëndetësor cilësor si dhe kornizën ligjore. Nuk është raportuar progres në qasjen në kujdesin shëndetësor dhe infrastrukturën. Infrastruktura dhe kapacitetet e dobëta shëndetësore, mungesa e një sistemi të kujdesit shëndetësor universal dhe zbatimi i pamjaftueshëm i sistemit të informaciont shëndetësor janë disa nga fushat thelbësore që kanë nevojë për përmirësim.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More