Per nee

Grupi për Ballkan është organizatë jo-qeveritare, e pavarur, jopartiake, e përkushtuar për të kontribuar në shtet-ndërtimin dhe harmoninë shoqërore në Kosovë dhe për të lehtësuar pajtimin shtetëror në Kosovë dhe paqen në Ballkanin Perëndimor. Përmes hulumtimeve, analizave, avokimit, dialogut të politikave si dhe ekspertizës së bazuar në prova, qëllimi ynë përfundimtar është të sjellim rajonin më afër BE-së. Grupi për Ballkan u krijua në Kosovë në vitin 2013, si një pasardhës i punës së vendosur nga Grupi Ndërkombëtar i Krizave (ICG). Orientimet tona strategjike adresojnë sfidat kryesore të procesit të shtet-ndërtimit të Kosovës, i cili dëshmon se është një detyrë monumentale për shoqërinë kosovare. Ne jemi të përkushtuar për të mbështetur qëllimet e funksionimit më të mirë të institucioneve, konsolidimin demokratik, integrimin e pakicave, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve fqinjësore dhe avancimin e agjendës së BE-së. E gjithë puna jonë bazohet në kërkime të gjera të stafit tonë në terren, së bashku me intervista me udhëheqës kombëtarë dhe ndërkombëtarë, të cilat na kanë mundësuar të zhvillojmë një rrjet të gjerë të kontakteve në Ballkanin Perëndimor.  

Misioni

Ndikimi në ndryshimin e politikave duke u mbështetur në konsolidimin demokratik dhe kohezionin shoqëror në Ballkanin Perëndimor.

Vision

A prosperous region where societies shape policies guided by the European values

Approach

We provide non-partisan policy analysis and recommendations employing conventional and innovative approaches through high quality reports, up-to date articles, inclusive advocacy approach, and effective policy dialogue.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More