Balkanska grupa organizovala dvodnevnu radionicu „Kosovo u regionalnim inicijativama: Kalendar agendi i plan rada“

26. i 27. maj 2022, Tirana

Balkanska grupa je organizovala dvodnevnu radionicu „Kosovo u regionalnim inicijativama: Kalendar agendi i plan rada“.

Ova radionica je okupila predstavnike Kancelarije premijera (KP), kao i službenike resornih ministarstava i drugih javnih institucija na Kosovu, koji se istovremeno smatraju kontakt tačkama za agende regionalne saradnje, odnosno zajedničkog regionalnog tržišta. Oni su radili na zajedničkom kalendaru regionalnih aktivnosti.

Tokom ova dva dana učesnici su predstavili i koordinisali planove rada koji obuhvataju aktivnosti regionalne saradnje.

Cilj radionice je bio osnaživanje među-institucionalne koordinacije sa ciljem da Kosovo podigne svoje učešće na forumima regionalne saradnje.

Ovu aktivnost je finansirala ambasada Kraljevine Norveške u Prištini.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Balkans Group is looking for experts/consultants on Energy Security, who can deliver high-quality policy analysis, and have in-depth knowledge of energy policy in the WB6.
For more details, visit the following link 🔽

Load More