Balkanska grupa organizovala dvodnevnu radionicu „Kosovo u regionalnim inicijativama: Kalendar agendi i plan rada“