Grupi për Ballkan organizoi punëtorinë dy-ditore “Kosova në nismat rajonale: Kalendari i Agjendave dhe Plani i punës”