Balkanska grupa je organizovala fokus grupu sa mladima o dijalogu Kosovo-Srbija