Grupa za Balkan je organizovala fokus grupu sa mladima o dijalogu Kosovo-Srbija

Priština, 24. februar 2022

Grupa za Balkan, prati aktivnosti na Saradnji Regionalni i dobrosusedski odnosi, organizovala je fokus grupu „Mladi i dijalog Kosovo-Srbija“. Učesnici ove fokus grupe bili su studenti g raznim oblastima, koji su izrazili potrebu da se dijalog nastavi do postizanje konačnog rešenja. Većina mladih je rekla da dijalog Kosova i Srbije jeste produženo i to je često uticalo na stagnaciju razvoja i jednog i drugog zemlje bez izuzetka. Po njima, jedina alternativa je nastavak dijalog koji zaključuje status kuo i neposredna potreba je usmeravanje u njemu budućnost tako što neće zamrznuti razvojne mogućnosti obe zemlje.

Neki od mladih ljudi su istakli da je jedan od nedostataka proces dijaloga u celini, je njegova odgovarajuća i poštena dezinformacija obostrano, prema građanima, s obzirom da je magla koja često timovi pregovora koji su otišli nakon sastanaka, samo je produbio zabrinutost građana i njihove sumnje u ceo proces, čak su uticale na podele između njih dvojice kompanije, uzimajući u obzir nejasne izjave dotičnih timova.

Učestvovaće mladi ljudi koji su bili deo fokus grupe u Balkanskoj kampanji Grupe prijatelja dijaloga koja ima za cilj da promovišu dijalog između dve zemlje (Kosova i Srbije) i društava iz guma.

Ovaj projekat finansira Ambasada Kraljevine Srbije Norveška na Kosovu.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Exciting news! The Parliamentary Assembly of the Council of Europe voted in favour of the draft Opinion recommending Kosovo’s membership to the CoE!
Kosovo is now one step closer to joining the @coe and gaining access to its extensive mechanisms.

Load More