Grupi për Ballkan organizoi fokus grup me të rinjtë mbi dialogun Kosovë – Serbi

Prishtinë, 24 shkurt 2022

Grupi për Ballkan, në vazhdën e aktiviteteve mbi Bashkëpunimin Rajonal dhe Marrëdhëniet e Mira Fqinjësore, organizoi fokus grupin “Të rinjtë dhe Dialogu Kosovë-Serbi”. Pjesëmarrës të këtij fokus grupi ishin studentët e fushave të ndryshme, të cilët shprehën nevojën e vazhdimit të dialogut deri në arritjen e një zgjidhje përfundimtare. Shumica e të rinjëve, u shprehën  se dialogu në mes Kosovës dhe Serbisë, është tejzgjatur dhe kjo shpesh ka ndikuar në stagnimin e zhvillimit të të dyja vendeve pa përjashtim. Sipas tyre, alternativë e vetme është vazhdimi i dialogut duke përmbyllur status quon dhe nevojë imediate është drejtimi në të ardhmen duke mos ngrirë mundësitë për zhvillim të të dyja vendeve.

Disa nga të rinjtë u shprehën se një ndër mangësitë e procesit të dialogut në tërësi, është mosinformimi i duhur dhe i drejtë nga të dyja palët, karshi qytetarëve, duke pasë parasysh se mjegulla që shpesh ekipet e negociimit kanë lënë pas takimeve, vetëm ka thelluar shqetësimet e qytëtarëve dhe dyshimet e tyre mbi gjithë procesin, madje edhe ka ndikuar nw ndasitë mes dy shoqërive, marrw parasysh edhe deklaratat e paqarta të ekipeve përkatëse.

Të rinjtë që ishin pjesë e fokus grupit, do të marrin pjesë në fushatën e Grupit për Ballkan “Miqtë e Dialogut”, e cila ka për synim të promovojë dialogun ndërmjet dy shteteve (Kosovës dhe Serbisë) dhe shoqërive të tyre.

Ky projekt financohet nga Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Kosovë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More