Balkanska grupa organizovala radionicu: „Kosovo u regionalnim inicijativama: Institucionalni okvir i koordinacija“