Grupi për Ballkan organizoi punëtorinë “Kosova në nismat rajonale: Korniza dhe Koordinimi Institucional”