Grupi për Ballkan organizoi punëtorinë “Kosova në nismat rajonale: Korniza dhe Koordinimi Institucional”

30 mars 2022

Grupi për Ballkan organizoi punëtorinë e rradhës “Kosova në nismat rajonale: Korniza dhe Koordinimi Institucional”.

Kjo punëtori synoi fuqizimin e kornizës dhe koordinimit ndër-institucional në mënyrë që të trajtohen me efikasitet të gjitha çështjet që lidhen me agjendat e bashkëpunimit rajonal. Gjatë punëtorisë u shqyrtuan disa mekanizma të monitorimit, raportimit dhe komunikimit, me qëllim të rritjes së llogaridhënies dhe ndërtimin e memories institucionale për agjendat e bashkëpunimit rajonal.

Të pranishëm në punëtori ishin përfaqësues nga Zyra e Kryeministrit (ZKM), Ministrisë së Punëve të Jashtme dhe Diasporës (MPJD), si dhe Pikat e Kontaktit nga ministritë linjë përgjegjëse për agjendat e organizatave dhe iniciativave të bashkëpunimit rajonal.

Ky aktivitet mbështetet nga Ambasada e Mbretërisë së Norvegjisë në Prishtinë.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

Kosovo deserves to join the @coe.
PACE committee recommends 🇽🇰for membership, highlighting its commitment to strengthening human rights standards and addressing challenges like protecting non-majority communities' rights.
For more, read the BPRG's report:https://shorturl.at/lFNO4

Load More