KSPAG održala treći sastanak Upravnog odbora

10. jul 2019. – Grupa za zagovaranje javnih politika Kosovo – Srbija održala je 10. jula u Severnoj Mitrovici treći sastanak članova Upravnog odbora, a domaćin skupa bila je nevladina organizacija Aktiv. Članovi konzorcijuma KSPAG-a razmatrali su aktivnosti i napredak u projektu “Promovisanje prednosti tehničkog dijaloga Beograda i Prištine, pod okriljem EU”, koji finansira Evropska unija i ministarstvo spoljnih poslova Norveške.

Nakon uvodnih izlaganja, članovi konzorcijuma KSPAG-a su analizirali sprovedene aktivnosti, utvrđujući na koji način su ostvareni rezultati doprineli cilju projekta, odnosno kako široj javnosti i specifičnim ciljnim grupama preneti prednosti tehničkog dijaloga između Beograda i Prištine. KSPAG je na sastanku razmatrao i plan projekta, sadržaj i okvir svake aktivnosti, kao i detalje u planiranju komunikacija, a analizirani su i izazovi sa kojima se projekat suočava.

Grupa za zagovaranje javnih politika Kosova i Srbije, KSPAG, osnovana je početkom 2018. godine, radi izazivanja narativa u društvima i podrške kreatorima politika da sporazume učine transparentnijim. Konzorcijum se sastoji od osam nevladinih organizacija: Grupe za istraživanja balkanskih politika (BPRG), Instituta za razvoj i demokratiju (D4D), Kosovskog centra za sigurnosne studije (KCSS) i NVO AKTIV, sa Kosova, i Beogradskog fonda za političku izuzetnost (BFPE), Beogradskog centra bezbednosnu politiku (BCBP), Evropskog pokreta u Srbiji (EPuS) i Komiteta pravnika za ljudska prava (YUCOM), iz Srbije.

Ovaj sadržaj je objavljen uz podršku Evropske unije. Sadržaj ovog saopštenja je isključiva odgovornost “Grupe za zagovaranje javnih politika Kosovo – Srbija” i ni na koji način ne predstavlja stavove Evropske
unije.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: