Mapiranje tekućih programa i akcija u oblasti socijalne inkluzije RAE i institucionalizacije na Kosovu

Novembar 2016. Deo projekta zagovaranja za institucionalizaciju prava na obrazovanje RAE, Balkanska grupa je istraživala sve sadašnje i tekuće programe i projekte, i razvila kartu za mapiranje svih aktera, partnera, kreatora politike, donatora i implementatora u oblasti socijalnog uključivanja – inkluzije RAE i institucionalizacije centara za obrazovanje. Vidi mapu tekućih programa i akcija u oblasti socijalne inkluzije RAE i institucionalizacije na Kosovu.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More