Jačanje Državnih Institucija i Mira na Kosovu

Jačanje državnih institucija i mira na Kosovu; unapređenje kapaciteta Kosova da isporuči upravljanje, usluge i pristup ključnim ljudskim pravima, uključujući i u decentralizovanom kontekstu za manjine Projekat ima za cilj da ispita, identifikuje i analizira prepreke i slabosti u dve široke oblasti, kao i da ponudi niz preporuka politika kako ih poboljšati: Izgradnja države, jačanje […]