Ravnopravnost polova na Kosovu: Osnaživanje žena i devojaka – „Poziv na promene“

Ovim projektom BPRG će pružiti priliku svim liderima, biranim muškarcima i ženama, važnim javnim ličnostima, ombudsmanu, ustavnom sudu i drugim institucijama, lokalnim akterima i ličnostima i međunarodnim pristalicama da budu ključni deo u kampanji vođenoj na lokalnom nivou i forumu za promovisanje promene kvote. Ovaj projekat ima za cilj pružanje informacija na pristupačnom jeziku kako […]

Podsticanje uloge kluba poslanica kroz regionalne kontakte s javnošću i uspostavljanje njihovog odnosa sa medijima

Ovaj projekat ima za cilj dodatno jačanje uticaja kluba poslanica i proširenje dometa u svih sedam (7) kosovskih regiona. Aktivnosti Projekta imaju za cilj uspostavljanje mreže sa ženama iz redova manjina u skupštinama opština u rešavanju rodnih pitanja na lokalnom i nacionalnom nivou. Projekt će poboljšati medijsku zastupljenost rada poslanica i pokrenuti javni diskurs na […]

Unapređenje kosovskih institucija, Demokratizacija i regionalna saradnja

Ovaj projekat ima za cilj unapređenje EU agende Kosova kroz jačanje institucija i regionalnu saradnju uz učešće svih nivoa društva. Dvogodišnji projekat ima za cilj širok spektar aktera koji mogu uticati na promene, kao što su civilno društvo, vlade, političke stranke i mediji. Aktivnosti podstiču i promovišu učešće žena, etničkih manjina i mladih kako bi […]

Povećanje uticaja kosovskih tink-tenkova na izradu politika

Ovaj grant podržava BPRG kako bi unapredio svoj uticaj na politički dijalog, politički forum i dijalog za normalizaciju odnosa između Kosova i Srbije. Što se tiče druge komponente, jedan od glavnih ciljeva projekta je unapređenje saradnje između OCD Kosova i Srbije i mobilizacija napora za podršku formalnom konzorcijumu tink-tenkova čiji će cilj biti podrška normalizaciji […]

Promovisanje i komuniciranje prednosti dijaloga između Kosova i Srbije koji olakšava EU

Pod vođstvom BPRG, ovaj projekat ima za cilj promovisanje i obznanjivanje prednosti tehničkog dijaloga koji moderira EU o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije široj javnosti usredsređujući se na nekoliko aktivnosti komuniciranja i kontakta sa javnošću, saradnju među homolozima, istraživanja i lokalni angažman. Ciljevi uključuju: Proširenje podrške za dijalog između Beograda i Prištine koji moderira […]

Jačanje kosovskih institucija, demokratizacije i regionalne saradnje

Ovaj projekat ima za cilj unapređenje EU agende Kosova kroz jačanje institucija i regionalnu saradnju uz učešće svih nivoa društva. Dvogodišnji projekat ima za cilj širok spektar aktera koji mogu uticati na promene, kao što su civilno društvo, vlade, političke stranke i mediji. Aktivnosti podstiču i promovišu učešće žena, etničkih manjina i mladih kako bi […]

Stvaranje sinergije na zapadnom Balkanu za jačanje obrazovanja, istraživanja i nauke

Kroz kancelarijska i istraživanja na terenu ovaj projekat ima za cilj da razume i olakša izgradnju povoljnijeg okruženja u istraživanju, obrazovanju i inovacijama, uz poseban fokus posvećen jačanju kapaciteta za apsorpciju fondova EU u regionu Zapadnog Balkana. Regionalna procena direktno doprinosi većem razmatranju sa relevantnim državnim institucijama kako bi se ukazala pažnja i uložilo u […]

Osnaživanje izveštavanja o standardima vladavine prava u Srbiji, Makedoniji, Albaniji, Kosovu i Bosni i podržava

Opšti cilj projekta je poboljšanje kapaciteta novinara za izveštavanje o napretku u vladavini prava u Srbiji, Makedoniji, Albaniji, Kosovu i Bosni i Hercegovini i podrška boljoj među-sektornoj saradnji advokatskih komora, novinara i civilnog društva u okviru svake zemlje i regiona. Kako bi se postigao opšti cilj, posebni ciljevi će biti: Praćenje kvaliteta medijskog izveštavanja o […]

Izgradnja tink-tenka svetskog ranga na Balkanu

Projekat ima za cilj jačanje internih kapaciteta BPRG-a (tj. pružanje obuke osoblju, nabavku statističkog softvera) i poboljša kvaliteta svojih rezultata. Grant omogućava BPRG-u da u potpunosti iskoristi svoj postojeći i nadolazeći ljudski kapacitet i poveća svoju sposobnost da se uspešno zalaže za promenu politika. Objektivi: Predloženi projekat teži postizanju sledećih objektiva: Povećati kvalitet istraživačkih rezultata […]

Demokratska konsolidacija: Civilno društvo za promenu politika

Cilj projekta je podsticanje reformi koje doprinose demokratskoj konsolidaciji kroz poboljšanje kvaliteta i intenziteta građanskog angažmana u izradi politika. Aktivnosti projekta (tj. politički forum, brifinzi i jednostrani dokumenti politika) imaju za cilj da pruže alternative politikama za goruće institucionalne probleme, podstaknu informisanu javnu debatu o glavnim pitanjima, udruže svoje resurse i uticaj zagovaranja kako bi […]