Jačanje Državnih Institucija i Mira na Kosovu

Jačanje državnih institucija i mira na Kosovu; unapređenje kapaciteta Kosova da isporuči upravljanje, usluge i pristup ključnim ljudskim pravima, uključujući i u decentralizovanom kontekstu za manjine

Projekat ima za cilj da ispita, identifikuje i analizira prepreke i slabosti u dve široke oblasti, kao i da ponudi niz preporuka politika kako ih poboljšati:

Izgradnja države, jačanje državnih institucija, uključujući povećanje kvaliteta pružanja usluga i unapređenje prava građana. I identifikovati način za poboljšanje
Izgradnja mira, izgradnja institucionalnih i ljudskih kapaciteta, prvo istražiti efikasnost i korišćenje lokalne uprave od strane zajednica, posebno u srpskim oblastima. Istražiti uticaj primene Briselskog sporazuma na obične građane i načine osnažiti nove institucije.
Projekat ima za cilj da razvije praktične politike koje se bave načinima za poboljšanje. Cilj izveštaja je da proizvede ubedljive nalaze i preporuke koje će mobilizovati domaću i međunarodnu podršku za diskusiju o politikama i promenu politika.

Opšti cilj je identifikovati i ukloniti najizglednije prepreke ili slabosti u dva široka područja;

a) Efektivno korišćenje opštinske uprave od strane lokalnih zajednica, posebno manjina

b) Efektivan pristup ključnim pravima

Prvi specifični cilj je kroz istraživanje, terenski rad i kontakt s javnošću identifikovati načine na koje ljudi nastoje da ostvare svoja prava na samoupravu i svoja osnovna ljudska prava, a koji, zbog slabosti vlasti ili malverzacija, nisu u mogućnosti da to učine.

Drugi specifični cilj je izrada praktičnih politika koje se bave tim slabostima, oslanjajući se na iskustvo u regionu i najbolje prakse.

Treći specifični cilj je objavljivanje naših otkrića na sažet, ubedljiv način i mobilizacija domaće i međunarodne podrške za naše preporuke politika

Četvrti specifični cilj je mobilizacija analitičara i istraživača raznih nacionalnosti da promovišu te nalaze i preporuke preko;

a) prilagođavanje programa za podršku lokalne samouprave na severu

b) Uz podršku Balkanske grupe, albanski i srpski istraživači se zajedno uključuju u nadgledanje tih politika i unapređivanje – i pridobijanje drugih projekata – nadgledanja vladinih politika u cilju unapređenja tih ključnih prava i poveća efikasnost lokalne samouprave.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us: