Politički dijalog za sporazum rukovođen reformama i rešavanje trenutne političke krize

Projekat promoviše demokratsku konsolidaciju, saradnju, dijalog o reformi i na taj način okončava političku krizu kroz svoje diskusije o političkom dijalogu. Okrugli stolovi o dijalogu su aktivnost BPRG-a koja je uspešno pokrenuta u martu 2016. kao pilot koji je okupio visoke zvaničnike političkih partija na okruglom stolu usmerenom na pronalaženje izlaza iz krize. Grant je […]