Politički dijalog za sporazum rukovođen reformama i rešavanje trenutne političke krize

Projekat promoviše demokratsku konsolidaciju, saradnju, dijalog o reformi i na taj način okončava političku krizu kroz svoje diskusije o političkom dijalogu. Okrugli stolovi o dijalogu su aktivnost BPRG-a koja je uspešno pokrenuta u martu 2016. kao pilot koji je okupio visoke zvaničnike političkih partija na okruglom stolu usmerenom na pronalaženje izlaza iz krize. Grant je korišćen su za podršku dijaloga i diskusija koje su organizovane od marta do maja 2016.

Cilj:

Opšti cilj projekta je rešavanje političke krize i sprečavanje nasilja, kao i napredak na kosovskoj agendi izgradnji države.

Pomažući razvijanju radnih odnosa među svim političkim strankama stvoriće se „normalnija“ radna atmosfera koja će doprineti vraćanju institucija u njihovu punu funkcionalnost, a posebno parlamenta.

Identifikujući teme i pitanja od zajedničkog interesa, projekat će dovesti do političkog sporazuma rukovođenog reformama koji će se pozabaviti glavnim tačkama spora uz istovremeno donošenje konkretnih reformi i političkih rešenja.

Projekat daje važan doprinos u sprečavanju državnog neuspeha koji već dve godine vreba na horizontu.

Ciljevi uključuju:

Stvaranje konsenzusa o ključnim političkim pitanjima za Kosovo (uključujući dijalog sa Srbijom)
Omogućavanje potpunog funkcionisanja institucija (uključujući povratak opozicionih stranaka u Parlament)
Razvoj kulture političkog dijaloga na Kosovu.Qamil Hoxha street ob. no. 29
appartment no. 7,
Prishtina
10000, Kosovo


Opening Hours:

Mon – Fri: 09:00  – 17:00

 

Connect with us:

📢We are pleased to announce a new partnership with @Sida on the project -Elevate Peace, state-building agenda, and advancing the #EU Agenda. Together, we'll advance state-building agendas, foster dialogue for #peace, and promote inclusive policymaking.

Load More